Дом > Ma'lumot > Садржај
Xrom kislotasini tahlil qilish usullari
Sep 19, 2018

Havodagi xrom kislotasining tarkibini aniqlash: namunani filtr bilan to'plangandan so'ng, sulfat kislota bilan eritilib, keyin Colorimetry (Niosh usuli) yordamida Difenil Kabbahni qo'shib qo'ying.

Suvdagi xrom kislotalarining tarkibini aniqlash: ekstraksiyadan so'ng namunani atomik absorbsiyon spektrometri yoki kolorimetrik usul bilan aniqlanadi. Chiqindilarni bartaraf qilish usuli: konsentratsiyalangan xrom kislotasi chiqindilarini kimyoviy pasayishdan keyin trivalent kromga aylantirish, eritmaning pH qiymatini moslash, cho'kindi hosil qilish, kimyoviy chiqindilarni yig'ish bilan tozalash jarayonida cho'kindi moddalar.